ACS NANO > ACCESSORIES | WIAWIS
WIAWIS ARCHERY HOME   |    LOGIN    |   CHOOSE YOUR LANGUAGE     

   ACS NANO
LONG ROD LENGTH :  26 / 28 / 30 / 32 inches
LONG ROD LENGTH :  258.3g / 265g / 266.7g / 273.3g
SHORT ROD LENGTH :  10 / 11 / 12 inches
SHORT ROD LENGTH :  136.7g / 143.3g / 145g
EXTENDER LENGTH :  3 / 4 / 5 / 6 inches
EXTENDER LENGTH :  50g / 60g / 66.7g / 73.3g
 

15cfd853820a8889041428ed91321fcc_1518156